top of page

ROA

7/10/2017 tot 7/1/2018

ROA (streetart) - Cataclysm

Ineens was er de mens. We zitten ermee. En snappen doen we niet altijd. De overgang van dier op mens. Wanneer is die (ook weer) ontstaan? Was er wel sprake van een overgang? Aangenomen dat de Afrikaanse olifantspitsmuis - ook wel springspitsmuis of in de volksmond kortweg ‘snuiter’ genoemd - het enige dier was dat na het uitsterven van de dinosaurus is blijven leven, kunnen we niet anders dan aannemen dat de mens hier verder uit is ‘geworden’. De mens als sluitstuk van de evolutie.

Stay Up-To-Date with New Posts

Search By Tags

bottom of page